Algemene informatie

Het BabyPeuterCafé wordt aangeboden in een kindvriendelijke omgeving. De gastvrouwen vullen in hoe de ochtend er uit ziet, soms met gezamenlijk momenten zoals liedjes zingen of fruit eten. Ook wordt er af en toe een gastspreker uitgenodigd. Koffie/thee is gratis.  Langskomen in het café is ook altijd kosteloos en geheel vrijblijvend. Met dit laagdrempelig karakter hoopt het café aantrekkelijk te zijn voor alle geïnteresseerden.

Het BabyPeuterCafé is een zelfregulerend burgerinitiatief zonder hiërarchische organisatiestructuur. De gastvrouwen zijn vaste bezoeksters en nemen de praktische en organisatorische taken op zich. Het BabyPeuterCafé wordt ondersteund door Aangenaam, een onderdeel van welzijnsorganisatie Mikado.

Babypeutercafe-duiven-over
Babypeutercafe-Duiven-over2

Doelstelling volwassenen

Het BabyPeuterCafé is een ontmoetingsplek voor ouders, grootouders en andere verzorgers van kleine kinderen van 0-4 jaar,  een plek waar contacten kunnen worden gelegd. Deze contacten kunnen bestaan uit samen een kopje koffie/thee drinken en een gezellig vrijblijvend praatje of eens je verhaal kwijt kunnen. De contacten kunnen zich (indien gewenst) verder verdiepen door opvoedmethodes te bespreken, tips en adviezen uit te wisselen, elkaar een keer thuis te ontmoeten of bijvoorbeeld op elkaars kinderen te passen.
Een belangrijk uitgangspunt is dat er ruimte is voor iedereen, ongeacht gezinssamenstelling, opvoedmethode, levensovertuiging of afkomst. Verschillen (op ieder vlak) kunnen er naast elkaar bestaan en worden vooral gezien als een kans om je horizon te verbreden en te leren van elkaar. Waardevol is het ontmoeten van andere mensen en daarmee (onverwacht) gelijkgestemde te treffen. Als ouders ervaren we tenslotte uiteindelijk allemaal uitdagingen en zorgen maar óók prachtige en onbetaalbare momenten.

Het BabyPeuterCafé is een zelfregulerend burgerinitiatief zonder hiërarchische organisatiestructuur. De gastvrouwen zijn vaste bezoeksters en nemen de praktische en organisatorische taken op zich. Het BabyPeuterCafé wordt ondersteund door Aangenaam, een onderdeel van welzijnsorganisatie Mikado.

Doelstelling Kinderen

Voor de kinderen is het BabyPeuterCafe een plek om te spelen met andere kinderen, van dezelfde leeftijd of juist ouder of jonger. Ook kunnen ze zich vertrouwd gaan voelen in een andere omgeving dan thuis of evt de peuterspeelzaal. Kinderen die (nog) geen broertje of zusje hebben, komen er in contact met andere kinderen. Door interactie met andere kinderen wordt hun (speel)wereld groter en kunnen ze meer gaan ontdekken op het gebied van spel en samenzijn. Dit alles helpt kinderen sociale vaardigheden op te doen die passen bij hun leeftijd.

Babypeutercafe-duiven-over3
Babypeutercafe-Duiven-over4

Activiteiten

Naast het gebruikelijke samenzijn van kinderen en (groot)ouders op de vaste café-tijden worden er activiteiten georganiseerd. Zoals gezamenlijke uitstapjes naar het park, de dierentuin, het zwembad of de speeltuin. Deze uitjes worden spontaan door een van de bezoek(st)er georganiseerd.